Amatorski klub sportowy pod skrzydłami agencji PR

  • 14 stycznia 2016

Klub Grom Warszawa jako pierwszy w Polsce spośród amatorskich drużyn lacrosse powierzył swoją komunikację agencji PR. Od stycznia bieżącego roku nad social media i biurem prasowym czuwać będzie Knockout PR & Concierge. Współpraca ma charakter pro bono, a okres jej trwania ustalono na czas nieokreślony.

#GymRats

Dotychczas agencja zapewniła współpracę z prestiżowym centrum treningowym Fit Park, który występuje w charakterze sponsora i wspólnie z Gromem realizuje zimowy program #Gym Rats. W ramach projektu klubowi użyczono zaplecza treningowego na potrzeby przygotowań do rundy wiosennej. Właściciele Fit Parku jako zaangażowani promotorzy sportów amerykańskich wyrażają nadzieję, że ich udział przyczyni się do powrotu Gromu Warszawa na szczyt podium w rozgrywkach Pierwszej Polskiej Ligi Lacrosse.

Pionierzy

Grom Warszawa jest pierwszą amatorską drużyną lacrosse (spośród 12 w kraju), która została objęta opieką wyspecjalizowanej agencji. Współpraca ma stać się też zachętą dla ogółu środowiska biznesowego do wsparcia rozwoju lacrosse w pozostałych miastach, gdzie obecna jest ta dyscyplina.

Jak to się stało?

Knockout PR & Concierge składa się z ciągle aktywnych sportowców (uprawiających sport amatorsko i wyczynowo) oraz wywodzących się z klubu Grom Warszawa. Akcenty prywatnych doświadczeń boiskowych i treningowych są zauważalne w sposobie praktykowanej komunikacji, ale i podejściu do biznesu. Knockout PR to przede wszystkim „czyste zagrania” i kreatywność napędzana sportową adrenaliną .